ESCENA CRIMINAL III- PROCÉS versus PRODUCTE – 2 al 7 / 10 al 14 -Octubre 2012

ESCENA CRIMINAL III
Antic Teatre – Velvet Sweatshop – Espacio Práctico – La palomera
del 2 al 7 i del 10 al 14 d’octubre del 2012

Durant el 2011, la plataforma CRIM, que agrupa 40 creadors en dansa de Barcelona, va organitzar dues trobades per donar visibilitat als treballs dels membres de la plataforma. Aquestes trobades van prendre el nom d’”Escena Criminal” i consistien en diversos dies consecutius de presentacions de peces de dansa creades pels membres de la plataforma. Els objectius principals d’aquestes dues Escena(s) Criminal(s) van ser bàsicament donar a conèixer la plataforma i crear un context de visibilitat per al treball individual dels seus membres. Aquest any 2012 tornem a l’Antic Teatre per presentar la tercera Escena Criminal, que aquest cop tindrà una durada de dues setmanes senceres.

Des de CRIM, hem volgut que “Escena Criminal III” es diferenciés de les dues anteriors edicions i esdevingués alguna cosa més que un simple “showcase” per a peces de membres de la plataforma, convertint-se en un punt d’encontre, pràctica i reflexió sobre la dansa. Per tot això hem volgut extendre la seva durada a dues setmanes.

La primera setmana està centrada en la idea de PROCÉS, i hi haurà mostres de treballs en procés, el dia de la improvització com a procés de creació, xerrades al voltant de processos creatius diversos, i un taller de creació durant tota la setmana, el resultat del qual es presentarà i debatirà el dissabte.

La segona setmana, està dedicada al PRODUCTE, i s’hi podran veure els grans hits de la dansa catalana, una paròdia criminal del Catalan Arts Market “Come & See” sota el nom de “Vine & Beu”, xerrades sobre distribució de la dansa i la dansa com a producte econòmic i també hi haurà un dia dedicat a la improvització, però aquest cop entesa com a producte artístic en ell mateix.

Dues setmanes intenses i interessants per abordar amb humor i profunditat la gran dicotomia de la creació, la relació entre procés i producte, tant des d’una dimensió artística, com econòmica, social i política.

Gràcies per acompanyar-nos-hi.
——————————————–

Durante el 2011, la plataforma CRIM, que agrupa a 40 creadores en danza de Barcelona, organizó dos encuentros para dar visibilidad a los trabajos de los miembros de la plataforma. Estos encuentros tomaron el nombre de “Escena Criminal” y consistían en varios días consecutivos de presentaciones de piezas de danza creadas por los miembros de la plataforma. Los objetivos principales de estas dos Escena (s) Criminal (s) fueron básicamente dar a conocer la plataforma y crear un contexto de visibilidad para el trabajo individual de sus miembros. Este año 2012 volvemos al Antic Teatre para presentar la tercera Escena Criminal, que esta vez tendrá una duración de dos semanas enteras.

Desde CRIM, hemos querido que “Escena Criminal III” se diferenciara de las dos anteriores ediciones y se convirtiera en algo más que un simple “showcase” para piezas  de miembros de la plataforma, convirtiéndose en un punto de encuentro, práctica y reflexión sobre la danza. Por todo ello hemos querido extender su duración a dos semanas.

La primera semana está centrada en la idea de PROCESO, y habrá muestras de trabajos en proceso, el día de la improvisación como proceso de creación, charlas en torno a procesos creativos diversos, y un taller de creación durante toda la semana, el resultado se presentará y debatira el sábado.

La segunda semana, está dedicada al PRODUCTO, y se podrán ver los grandes hits de la danza catalana, una parodia criminal del Catalán Arts Market “Come & See” bajo el nombre de “Vine & Beu” (ven y bebe) , charlas sobre distribución de la danza y la danza como producto económico y también habrá un día dedicado a la improvisación, pero esta vez entendida como producto artístico en sí mismo.

Dos semanas intensas e interesantes para abordar con humor y profundidad la gran dicotomía de la creación, la relación entre proceso y producto, tanto desde una dimensión artística, como económica, social y política.

Gracias por acompañarnos.
———————————————————————-

During 2011, the CRIM platform, which brings together 40 artists in dance in Barcelona, organized two festivals to give visibility to the work of their members. These encounters were called the “crime scene” and consisted of several consecutive days of presentations of dance pieces created by members of the platform. The main objectives of these two Criminal (s) scene (s) were basically raise awareness of the platform and create an environment of visibility for the individual work of its members.
This year 2012 we return to the Antic Theatre to present the third crime scene, this time will last two weeks.

From CRIM, we wanted the “Criminal Scene III” to be different from the two previous editions and become something more than just a “showcase” for parts of members of the platform, making it a meeting, practice and reflection on dance. Therefore we wanted to extend its duration to two weeks.

The first week is focused on the idea of process, and there will be samples of work in progress, the day of improvisation as a creative process, talks about different creative processes, and a workshop building all week, the result will be presented and discussed on Saturday.

The second week is dedicated to the PRODUCT, and you will see the big hits of Catalan dance, a criminal parody of the Catalan Arts Market “Come & See” under the name “Vine & Beu” (come and drink), discussions on distribution of dance and dance as economic output and there will be a day dedicated to improvisation, but this time understood as an artistic product in itself.

Two intense and interesting weeks to deal with humor and depth the great dichotomy of creation, the relationship between process and product, both from an artistic dimension, such as economic, social and political.

Thanks for joining us

————————————-

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: